top of page
Aktuelles
AFDRUK

Verantwoordelijkheid voor de website:

Resort Baumgeflüster GmbH & Co KG
Insa Otteken

Brannenweg 22
26160 Bad Zwischenahn
Duitsland

Telefoon: 0179 - 73 92658

info@baumgefluester.de
www.baumgefluester.de

Zetel van het bedrijf
Bad Zwischenahn - HRA 202823 Rechtbank Oldenburg


Algemeen partner: Baumgeflüster Beteiligungs-GmbH - HRB 205613 Districtsrechtbank Oldenburg

Directie: Dipl.-Kffr. Insa Otteken - BTW-nummer. DE: 276742034 Kamer IHK Oldenburg

Idee & tekst
Insa Otteken
info@insaotteken.de
www.insaotteken.de

foto's
Resort boom fluistert - Bad Zwischenahner Touristik GmbH - Achim von Falkenhayn boomkwekerij - Alasdair Jardine - Toma Babovic - Philipp Herrnberger

Concept, huisstijl & technische uitvoering
Neue Reklame

info@neue-reklame.de
www.neue-reklame.de

Copyright 2020 Resort Baumgeflüster GmbH & Co

De teksten en afbeeldingen die op deze website worden gereproduceerd, evenals de lay-out en vormgeving van de website, zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd. Voor duplicatie, verwerking, distributie en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van Baumgeflüster GmbH & Co KG vereist. Kopieën zijn alleen toegestaan ​​voor privégebruik, niet voor commercieel gebruik.

Aansprakelijkheidskennisgeving

Alle informatie (in het bijzonder prijzen, reserveringen, online berekeningen) zijn zonder garantie. We kunnen niet garanderen dat deze gegevens te allen tijde volledig up-to-date zijn.

 

DISCLAIMER & PRIVACYBELEID

 

1. Inhoud van het online aanbod

De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims jegens de auteur met betrekking tot materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie zijn over het algemeen uitgesloten, tenzij kan worden aangetoond dat de auteur opzettelijk of grove nalatigheid heeft gehandeld. schuld. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het volledige aanbod te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving.

 

 

2. Verwijzingen en links

In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar websites van derden ("hyperlinks") die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur vallen, zou de aansprakelijkheid alleen van kracht zijn als de auteur op de hoogte was van de inhoud en als dit technisch mogelijk was en redelijk om gebruik te voorkomen in geval van illegale inhoud. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment dat de link werd geplaatst, er geen illegale inhoud herkenbaar was op de gelinkte pagina's. De auteur heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of auteurschap van de gelinkte pagina's. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte / aangesloten pagina's die zijn gewijzigd nadat de link is geplaatst. Deze verklaring is van toepassing op alle links en verwijzingen die binnen de eigen website van de auteur zijn geplaatst, evenals op vermeldingen van derden in gastenboeken, discussieforums, linkgidsen, mailinglijsten en alle andere vormen van databases waarvan de inhoud externe schrijftoegang mogelijk is. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van de op deze manier gepresenteerde informatie, is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar verwezen werd aansprakelijk, niet de persoon die louter verwijst naar de respectieve publicatie via links.

 

 

3. Auteursrecht en merkenrecht

De auteur spant zich in om de auteursrechten van de afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten die in alle publicaties worden gebruikt in acht te nemen, om afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken die door hemzelf zijn gemaakt of om licentievrije grafieken, geluid documenten, videosequenties en teksten. Alle merknamen en handelsmerken vermeld op de website en mogelijk beschermd door derden zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectievelijke geregistreerde eigenaar. De conclusie dat handelsmerken niet worden beschermd door de rechten van derden, mag niet zomaar worden getrokken omdat ze worden genoemd! Het copyright voor gepubliceerde objecten die door de auteur zijn gemaakt, berust uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Verveelvoudiging of gebruik van dergelijke afbeeldingen, audiobestanden, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan ​​zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

 

 

4. Privacy

Als er de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) op de website in te voeren, gebeurt de invoer van deze gegevens vrijwillig. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is toegestaan ​​- voor zover technisch mogelijk en redelijk - zonder specificatie van dergelijke gegevens of onder specificatie van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem. Het gebruik van de contactgegevens die in het impressum of vergelijkbare informatie zoals postadressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen zijn gepubliceerd door derden om informatie te verzenden die niet uitdrukkelijk is gevraagd, is niet toegestaan. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen afzenders van zogenaamde spam-mails die dit verbod overtreden.

Aansprakelijkheid voor inhoud

 

Volgens de algemene wetten zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's als dienstverlener in overeenstemming met artikel 7 (1) TMG. Volgens de artikelen 8 tot 10 van de TMG zijn wij als dienstverlener niet verplicht om informatie van derden die wordt verzonden of opgeslagen, te controleren of om omstandigheden te onderzoeken die duiden op illegale activiteiten. Verplichtingen om het gebruik van informatie te verwijderen of blokkeren in overeenstemming met de algemene wetten blijven onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is alleen mogelijk vanaf het moment dat we kennis nemen van een specifieke juridische overtreding. Zodra we ons bewust worden van dergelijke juridische overtredingen, zullen we deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

 

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze inhoud van derden. De respectieve aanbieder of exploitant van de pagina's is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina's. De gelinkte pagina's werden op het moment dat ze werden gelinkt gecontroleerd op mogelijke juridische overtredingen. Er is geen illegale inhoud gevonden op het moment dat de link werd gemaakt. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concreet bewijs van een overtreding van de wet. Als we ons bewust worden van juridische overtredingen, zullen we dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

 

auteursrechten

De inhoud en werken op deze pagina's gemaakt door de websitebeheerder zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Het dupliceren, verwerken, verspreiden en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht vereist de schriftelijke toestemming van de respectievelijke auteur of maker. Downloads en kopieën van deze website zijn alleen toegestaan ​​voor privé, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. Met name inhoud van derden wordt als zodanig gemarkeerd. Mocht u desondanks een inbreuk op het auteursrecht opmerken, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Zodra we ons bewust worden van juridische overtredingen, zullen we dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

 

Gegevensbescherming:

 

gegevensbescherming

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring. Onze website kan meestal worden gebruikt zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Voor zover op onze website persoonlijke gegevens (bijv. Naam, adres of e-mailadres) worden verzameld, gebeurt dit zoveel mogelijk altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) beveiligingslekken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

 

Gegevensbeschermingsverklaring voor het gebruik van Facebook-plug-ins (like-knop)

Plug-ins van het sociale netwerk Facebook, provider Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS, zijn op onze website geïntegreerd. U herkent de Facebook-plug-ins aan het Facebook-logo of de "Vind ik leuk" -knop op onze website. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/ Wanneer u onze website bezoekt, maakt de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres onze site heeft bezocht. Als u op de Facebook-knop "Vind ik leuk" klikt terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina's aan uw Facebook-profiel koppelen. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan onze website aan uw gebruikersaccount koppelen. We willen erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook op http://de-de.facebook.com/policy.php.Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze website aan uw Facebook-gebruikersaccount kan koppelen , log uit van uw Facebook-gebruikersaccount.

 

 

Gegevensbeschermingsverklaring voor het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google gebruikt binnen de lidstaten in de VS. Europese Unie of in andere verdragsluitende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de website-exploitant andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens verwerkt door de browserplug-in te downloaden die beschikbaar is onder de volgende link en installeer en: http: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Informatie, verwijdering, blokkering U heeft het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking, evenals een recht op correctie , blokkeer of verwijder deze gegevens. U kunt op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de juridische kennisgeving wordt vermeld als u nog vragen heeft over het onderwerp persoonlijke gegevens.

 

Cookies

Sommige websites gebruiken zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen. De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen.U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, cookies accepteren voor bepaalde gevallen of ze in het algemeen uitsluiten en automatisch verwijderen activeer cookies bij het sluiten van de browser. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

 

Gegevens van gebruikers van gebruikers

Deze website en zijn functies worden namens ons en onder onze verantwoordelijkheid aangeboden door de serviceprovider Wix.com Ltd., Israël. Om deze bepaling te kunnen uitvoeren, stelt Wix.com Ltd. als verwerker van "gegevens van gebruikers van gebruikers" (gegevensverwerker zoals gedefinieerd in de Europese richtlijn gegevensbescherming).

Informatie van derden:

Wix.com Ltd., Namal 40, 6350671 Tel Aviv, Israël
Wix.com Luxemburg Sarl, Rue Guillaume Kroll 5, L - 1882, Luxemburg

Meer informatie hierover op https://de.wix.com/about/privacy

 

Recht op informatie en herroeping

U hebt het recht om op elk moment informatie bij ons op te vragen over de gegevens die we over u hebben opgeslagen, evenals de herkomst, ontvangers of categorieën ontvangers aan wie deze gegevens worden doorgegeven en het doel van opslag.

Als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van gegevens, kunt u deze te allen tijde intrekken.

U heeft ook het recht om te verzoeken dat wij uw gegevens verwijderen, zolang er geen wettelijke regeling is die anders bepaalt.

Stuur alle informatieverzoeken, verzoeken om informatie of bezwaren (eventueel verwijderingsinstructies) tegen de gegevensverwerking per e-mail naar info@baumgefluester.de .

Serverlogbestanden

De aanbieder van de website verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn: browsertype / browserversie, gebruikt besturingssysteem, verwijzende URL, hostnaam van de toegangscomputer, tijdstip van het serververzoek.

Deze gegevens worden, zolang u bent ingelogd en geregistreerd als lid, aan hun personen toegewezen. Deze gegevens kunnen worden gecombineerd met andere gegevensbronnen en dienen ter verbetering van onze website. We behouden ons het recht voor om deze gegevens achteraf te controleren als we specifieke aanwijzingen van illegaal gebruik opmerken.

Als de website alleen voor informatieve doeleinden wordt gebruikt, dwz zonder in te loggen, te registreren of via contactformulieren in te voeren, kunnen uw serverlogbestanden (browsertype / browserversie, besturingssysteem, verwijzer, URL, hostnaam van de toegangscomputer, tijdstip van de serververzoek, wordt NIET persoonlijk aan u toegewezen.

U kunt uw lidmaatschap op elk moment opzeggen.

 

Contact Formulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, door ons opgeslagen met het doel de aanvraag te verwerken en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

 

Tegenstrijdige reclamemails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de contactgegevens die zijn gepubliceerd als onderdeel van de afdrukverplichting voor het verzenden van ongevraagde reclame- en informatiemateriaal. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van advertentie-informatie, zoals spam-e-mails.

 

Nieuwsbriefgegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het versturen van bijvoorbeeld de nieuwsbrief op elk moment intrekken. via "Afmelden." "Link in de nieuwsbrief.

 

 

5. Juridische geldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waarnaar u werd verwezen. Indien delen of individuele formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenstemmen met de huidige juridische situatie, blijven de overige delen van het document wat betreft hun inhoud en geldigheid onaangetast.

bottom of page